Tejpning

Tejpning med kinesiotejp eller sporttejp syftar till att minska smärta, optimera funktion och/eller stabilisera ett område.

En bra tejpning kan förhindra att en befintlig skada förvärras och möjliggöra fortsatt aktivitet under en rehabiliteringsperiod.

Tejpning kan exempelvis utgöra en del i behandlingen vid:

  • Hälsporre
  • Fotledsstukning
  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Mb Schlatter

Behandlingar

All diagnostik och behandling på kliniken bygger på OMI (Ortophaedic Medicine International). Genom en metodisk analys av dina besvär utifrån anamnes och klinisk undersökning läggs information samman till en trolig diagnos. Utifrån den väljs sedan lämplig behandlingsmetod.