Manuell behandling

Den manuella behandlingen kan bestå av manipulation, mobilisering och mjukdelsbehandling.
Syftet är att återfå rörlighet samt minska smärta och muskelspänning.

Manuell behandling kan exempelvis bli aktuell vid:  

  • Diskrelaterade besvär
  • Fri kropp i led
  • Ärrvävnad
  • Kapselbesvär
  • Triggerpunktssmärta

Behandlingar

All diagnostik och behandling på kliniken bygger på OMI (Ortophaedic Medicine International). Genom en metodisk analys av dina besvär utifrån anamnes och klinisk undersökning läggs information samman till en trolig diagnos. Utifrån den väljs sedan lämplig behandlingsmetod.