Pre- och postoperativ rehab

Nyopererad eller i väntan på operation?

Jag hjälper dig med ett individanpassat upplägg för att underlätta återgång till ett aktivt liv.  Rehabträningen sker på Arena Älvhögsborgs gym, där både maskiner, fria vikter, Kinesis och RedCord finns att tillgå.

Upplägget utgår alltid från din nuvarande funktionsnivå och målsättning. Kontinuerlig uppföljning med fysiska tester säkerställer att vi är på rätt väg.

Jag är vidareutbildad inom idrottsmedicin och har stor erfarenhet av att behandla idrottsrelaterade skador.

Välkommen att kontakta mig direkt om du inte hittar någon ledig tid som stämmer överens med din rehabiliteringsplan.

Behandlingar

All diagnostik och behandling på kliniken bygger på OMI (Ortophaedic Medicine International). Genom en metodisk analys av dina besvär utifrån anamnes och klinisk undersökning läggs information samman till en trolig diagnos. Utifrån den väljs sedan lämplig behandlingsmetod.