Akupunktur

Akupunktur är en evidensbaserad behandling och av Socialstyrelsen godkänd
metod för smärtlindring. Nålarna stimulerar kroppens eget smärthämmande system.

Akupunktur kan exempelvis utgör del i behandlingen vid:

  • Långvarig smärtproblematik
  • Migrän

Behandlingar

All diagnostik och behandling på kliniken bygger på OMI (Ortophaedic Medicine International). Genom en metodisk analys av dina besvär utifrån anamnes och klinisk undersökning läggs information samman till en trolig diagnos. Utifrån den väljs sedan lämplig behandlingsmetod.